Створення: 01.04.2016

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 01/04/2016

Рiшенням загальних зборiв вiд 01.04.2016 звiльнена голова наглядової ради Гарагуля Людмила Дмитрiвна, володiє 46,35% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 02.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 01.04.2016 звiльнена член наглядової ради Маценко Валентина Петрiвна, володiє 1,82% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 02.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 01.04.2016 звiльнена ревiзор Гарагуля Галина Юрiївна, акцiями не володiє, перебувала на посадi з 02.04.2014. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 01.04.2016 обрана головою наглядової ради термiном на три роки Гарагуля Людмила Дмитрiвна, володiє 46,35% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 01.04.2016 обрана членом наглядової ради термiном на три роки Вiтолiна Свiтлана Володимирiвна, акцiми не володiє, попередня посада директор ТОВ «Медтехнiка-Лiдер». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Рiшенням загальних зборiв вiд 01.04.2016 обрана ревiзором термiном на три роки Гребенюк Тетяна Вiталiївна, акцiями не володiє, попередня посада завiдуюча аптекой ПрАТ «Магазин «Медтехнiка». Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.