Створення: 04.09.2012

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 04/09/2012

Наказом керівника від 04.09.12 звільнена гол.бухгалтер Зюзькова Катерина Василівна, акціями АТ не володіє, перебувала на посаді з 21.06.10; призначена на невизначений термін гол.бухгалтер Ткачук Тетяна Сергіївна, акціями АТ не володіє, попередні посади: гол.бухгалтер, непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Згоди на зазначення паспортних реквізитів не отримано. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Директор Гарагуля Iгор Володимирович.