Створення: 03.04.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента – 02/04/2014

Рiшенням загальних зборiв вiд 02.04.2014 :

  •  звiльнена голова наглядової ради Гарагуля Людмила Дмитрiвна, володiє 13,53% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 25.02.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнений член наглядової ради Маценко Валентина Петрiвна, володiє 1,82% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 25.02.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • звiльнений ревiзор Гарагуля Галина Юрiївна, володiє 3,34% акцiй в статутному капiталi, перебувала на посадi з 25.02.2011. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрано головою наглядової ради термiном на три роки Гарагулю Людмилу Дмитрiвну, володiє 13,53% акцiй в статутному капiталi, попередня посада голова наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрано членом наглядової ради термiном на три роки Маценко Валентину Петрiвну, володiє 1,82% акцiй в статутному капiталi, попередня посада член наглядової ради. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
  • обрано ревiзором термiном на три роки Гарагулю Галину Юрiївну, володiє 3,34% акцiй в статутному капiталi, попередня посада ревiзор. Згоди на оприлюднення паспортних даних не отримано. Новопризначена особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.