Створення: 16.05.2017

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій – 16/05/2017

У зв’язку iз отриманням 16.05.2017 вiд депозитарiю зведеного облiкового реєстру на дату облiку 10.05.2017, емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв 10 i бiльше % голосуючих акцiй товариства: пакет акцiй першої фiзичної особи зменшився з 12% загальної кiлькостi акцiй (19,4% загальної кiлькостi голосуючих акцiй) до 0%.

У зв’язку iз отриманням 16.05.2017 вiд депозитарiю зведеного облiкового реєстру на дату облiку 10.05.2017, емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв 10 i бiльше % голосуючих акцiй товариства: пакет акцiй другої фiзичної особи збiльшився з 0% до 12,2% загальної кiлькостi акцiй (19,7% загальної кiлькостi голосуючих акцiй).