Створення: 28.08.2018

Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій – 27/08/2018

У зв’язку iз отриманням 27.08.2018 вiд депозитарiю реєстру власникiв IЦП на дату облiку 21.08.2018, емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв 10 i бiльше % голосуючих акцiй товариства: пакет акцiй першої фiзичної особи зменшився шляхом прямого вiдчуження з 46,64% загальної кiлькостi голосуючих акцiй до 0%.

У зв’язку iз отриманням 27.08.2018 вiд депозитарiю реєстру власникiв IЦП на дату облiку 21.08.2018, емiтенту стало вiдомо про змiну власникiв 10 i бiльше % голосуючих акцiй товариства: пакет акцiй другої фiзичної особи збiльшився шляхом прямого набуття з 0,15% до 46,79% загальної кiлькостi голосуючих акцiй.