Створення: 19.02.2016

Повідомлення про проведення загальних зборів – 01/04/2016

Приватне акціонерне товариство “Магазин “Медтехніка” скликає загальні збори акціонерів 01.04.2016 о 16.00 за адресою товариства: м.Херсон, вул.Нафтовиків, 15 (3-й пов. адмінкорпусу, каб. директора), з таким порядком денним:

 1. Обрання лічильної комісії.
 2. Звіт про результати діяльності за 2015р.
 3. Звіт наглядової ради, звіт та висновки ревізора.
 4. Затвердження результатів діяльності, балансу і розподілу прибутку за 2015р.
 5. Переобрання ревізора.
 6. Переобрання наглядової ради.
 7. Попереднє схвалення значних правочинів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах 28.03.16.

З матеріалами зборів можна ознайомитися у робочий час, звернувшись у приймальні до директора Гарагулі І.В.

Реєстрація учасників зборів 01.04.16 з 15.30 до 15.50 за адресою їх проведення. При собі мати паспорт, довіреним особам – паспорт та довіреність.

Основні показники фін-госп. діяльності (тис.грн.) (2015/2014):

 • Усього активів 2249/2804.
 • Основні засоби 2244/2288.
 • Довгострокові фінінвестиції 1/1.
 • Запаси 448/366.
 • Сумарна дбт заборгованість 202/126.
 • Грошові кошти 17/13.
 • Непокритий збиток -1164/-1186.
 • Власний капітал 1045/1020.
 • Статутний капітал 250/250.
 • Поточні зобов’язання 1894/1784.
 • Чистий прибуток 25/21.
 • Кількість акцій 658/658.
 • Кількість працівників 17/20.

Повідомлення про скликання загальних зборів опубліковано в центральному офіційному друкованому органі «Бюлетень. Цінні папери України» № 29(4317) від 17.02.16.